Danh sách cập nhật văn bản pháp luật

HIẾN PHÁP CỦA VIỆT NAM

Cập nhật đến ngày 30.10.2018

STT

Hiến pháp

Tình trạng hiệu lực

1

Hiến pháp ngày 09 tháng 11 năm 1946

Hết hiệu lực

2

Hiến pháp ngày 03 tháng 12 năm 1959

Hết hiệu lực

3

Hiến pháp ngày 18 tháng 12 năm 1980

Hết hiệu lực

4

Hiến pháp ngày 15 tháng 04 năm 1992

Hết hiệu lực

5

Hiến pháp ngày 28 tháng 11 năm 2013

Đang có hiệu lực

 

BỘ LUẬT, LUẬT CỦA VIỆT NAM

Cập nhật đến ngày 30.10.2018

STT

Tên văn bản

Ngày có hiệu lực

Tình trạng hiệu lực

1

Bộ luật Dân sự năm 2015

  01/01/2017

Còn hiệu lực

2

Bộ luật tố tụng Dân sự năm 2015

  01/07/2016

Còn hiệu lực

3

Bộ luật Hình sự năm 2015

  01/01/2018

Còn hiệu lực

4

Bộ luật tố tụng Hình sự năm  2015

  01/01/2018

Còn hiệu lực

5

Bộ luật tố tụng Hành chính năm 2015

  01/01/2016

Còn hiệu lực

6

Bộ luật Lao động năm 2012

  01/05/2013

Còn hiệu lực

7

Bộ luật Hàng hải Việt Nam năm 2015

  01/07/2017

Còn hiệu lực

8

Luật Thi hành án Dân sự sửa đổi năm 2014

  01/07/2015

Còn hiệu lực

9

Luật Thi hành án Hình sự năm 2010

  01/07/2011

Còn hiệu lực

10

Luật Tổ chức Quốc hội năm 2014

  01/01/2016

Còn hiệu lực

11

Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015

  01/01/2016

Còn hiệu lực

12

Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014

  01/06/2015

Còn hiệu lực

13

Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014

  01/06/2015

Còn hiệu lực

14

Luật Ngân hàng nhà nước Việt Nam năm 2010

  01/01/2011

Còn hiệu lực

15

Luật Các tổ chức tín dụng sửa đổi năm 2017

  15/01/2018

Còn hiệu lực

16

Luật Doanh nghiệp năm 2014

  01/07/2015

Còn hiệu lực

17

Luật Hợp tác xã năm 2012

  01/07/2013

Còn hiệu lực

18

Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước vào đầu tư sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp năm 2014

  01/07/2015

Còn hiệu lực

19

Luật Đầu tư năm 2014

  01/07/2015

Còn hiệu lực

20

Luật Đầu tư công năm 2014

  01/01/2015

Còn hiệu lực

21

Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014

  01/07/2015

Còn hiệu lực

22

Luật Nhà ở năm 2014

  01/07/2015

Còn hiệu lực

23

Luật Xây dựng năm 2014

  01/01/2015

Còn hiệu lực

24

Luật Đấu thầu năm 2013

  01/07/2014

Còn hiệu lực

25

Luật Phá sản năm 2014

  01/01/2015

Còn hiệu lực

26

Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi năm 2009

  01/01/2010

Còn hiệu lực

27

Luật Thương mại năm 2005

  01/01/2006

Còn hiệu lực

28

Luật Trọng tài thương mại năm 2010

  01/01/2011

Còn hiệu lực

29

Luật Chứng khoán sửa đổi năm 2010

  01/07/2011

Còn hiệu lực

30

Luật Cạnh tranh năm 2018

  01/07/2019

Chưa có hiệu lực

31

Luật Quảng cáo năm  2012

  01/01/2013

Còn hiệu lực

32

Luật Bảo hiểm tiền gửi năm 2012

  01/01/2013

Còn hiệu lực

33

Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014

  01/01/2015

Còn hiệu lực

34

Luật Nuôi con nuôi năm 2010

  01/01/2011

Còn hiệu lực

35

Luật Hộ tịch năm 2014

  01/01/2016

Còn hiệu lực

36

Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2007

  01/07/2008

Còn hiệu lực

37

Luật Đất đai năm 2013

  01/07/2014

Còn hiệu lực

38

Luật Quản lý thuế sửa đổi năm 2016

  01/07/2016

Còn hiệu lực

39

Luật Thuế xuất khẩu, nhập khẩu năm 2016

  01/09/2016

Còn hiệu lực

40

Luật Thuế giá trị gia tăng sửa đổi năm 2016

  01/07/ 2016

Còn hiệu lực

41

Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi năm 2016

  01/01/2016

Còn hiệu lực

42

Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi năm 2013

  01/01/2014

Còn hiệu lực

43

Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi năm 2012

  01/07/2013

Còn hiệu lực

44

Luật Thuế bảo vệ môi trường năm 2010

  01/01/2012

Còn hiệu lực

45

Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm  2010

  01/01/2012

Còn hiệu lực

46

Luật Thuế tài nguyên năm 2009

  01/07/2010

Còn hiệu lực

47

Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014

  01/01/2016

Còn hiệu lực

48

Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi năm  2014

  01/01/2015

Còn hiệu lực

49

Luật Kinh doanh bảo hiểm sửa đổi năm 2010

  01/07/2011

Còn hiệu lực

50

Luật Quốc tịch Việt Nam sửa đổi năm 2014

  24/06/2014

Còn hiệu lực

51

Luật Căn cước công dân năm  2014

  01/01/2016

Còn hiệu lực

52

Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam năm 2014

  01/01/2015

Còn hiệu lực

53

Luật Hải quan năm 2014

  01/01/2015

Còn hiệu lực

54

Luật Việc làm năm 2013

  01/01/2015

Còn hiệu lực

55

Luật Thanh tra năm 2010

  01/07/2011

Còn hiệu lực

56

Luật Viên chức năm 2010

  01/01/2012

Còn hiệu lực

57

Luật Khiếu nại năm 2011

  01/07/2012

Còn hiệu lực

58

Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước năm 2017

  01/07/2018

Còn hiệu lực

59

Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012

  01/07/2013

Còn hiệu lực

60

Luật Công chứng năm 2014

  01/01/2015

Còn hiệu lực

61

Luật Luật sư sửa đổi năm 2012

  01/07/2013

Còn hiệu lực

62

Luật An toàn thực phẩm năm 2010

  01/07/2011

Còn hiệu lực

63

Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010

  01/07/2011

Còn hiệu lực

64

Luật Giá năm 2012

  01/01/2013

Còn hiệu lực

65

Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản năm 2008

  01/01/2009

Còn hiệu lực

66

Luật Hòa giải cơ sở năm 2013

  01/01/2014

Còn hiệu lực